Over ons

Bewonersvereniging De Dijken werkt aan fijn en veilig wonen in de Rietbuurt in Leidschenveen.

We zijn sinds 2010 actief. De vereniging – in eerste instantie een kopersvereniging – is destijds vooral opgericht om gezamenlijk in te kopen bij diverse bedrijven om zo korting te kunnen verkrijgen omtrent de nieuwbouwprojecten. Nadat de bouw verder vorderde en de projecten uiteindelijk ten einde kwamen, is de kopersvereniging overgegaan in een bewonersvereniging, die zich vooral inzet om buurtbewoners te laten genieten van activiteiten voor de hele wijk.

Jaarlijks organiseren we diverse activiteiten zoals Koningsdag, Burendag en Halloween. Daarnaast ondersteunen we initiatieven van buurtbewoners, zoals de Nocturne in augustus en sinds 2015 het initiatief van enkele bewoners om een buurtkerstboom in het buurtpark te plaatsen. We werken uitsluitend met vrijwilligers en proberen buurtbewoners actief te laten participeren. 

Zowel de jeugd als volwassenen dragen structureel (bestuur en vaste vrijwilligers) of incidenteel een steentje bij. Ook heeft de vereniging betalende leden, die via de contributie mogelijk maken dat er altijd koffie, thee, limonade en iets lekkers bij de activiteiten is. Alle activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk en zijn gratis. Op deze manier willen we het alle bewoners mogelijk maken om mee te doen. 

Ook hebben we aandacht voor leefbaarheid, door opruimacties in het park en door middel van het promoten van bv. het Nieuwjaarsvegen. Veiligheid krijgt aandacht door bewoners te wijzen op inbraakpreventie, door acties voor verkeersveiligheid en door aandacht voor sociale veiligheid.

Op nog nader te bepalen data zal aandacht worden besteed aan verkeersveiligheid en sociale veiligheid. Zo mogelijk gecombineerd met de reeds geplande sociale activiteiten. Om bekendheid, verbinding en samenwerking te krijgen, communiceren we via diverse kanalen zoals Facebook, Twitter en Instagram, flyers en nieuwsbrieven. Ook werken we samen met organisaties in Leidschenveen, zoals de sportverenigingen en Vóór Welzijn.

Hieronder een aantal door Bewonersvereniging De Dijken georganiseerde evenementen.

dscn4452 Koningsdag in de Rietbuurt 2017

18010607_1291871627527332_6075328294416747783_nPaaseieren zoeken in de Rietbuurt 2017

 

 Buurtkerstfeest met Vóór Welzijn, Ut Plekkie on Tour in de Rietbuurt 2016

Buurtkerstboom versieren in de Rietbuurt 2016

 Burendag in de Rietbuurt 2016

Nocturne in de Rietbuurt 2015 Nocturne 2016

 Buitenspeeldag in de Rietbuurt 2016

 Koningsdag 2016 in de Rietbuurt

Verkeersactie Rij met je Hart 2015 Verkeersactie ‘Rij met je Hart’ 2015